اختبار لغة انجليزية للصف الاول الاعدادي (Unit 7)

1

اختبار لغة انجليزية للصف الاول الاعدادي (Unit 7)

اختبار لغة انجليزية للصف الاول الاعدادي (Unit 7)

1 / 6

complete :-
Your favorite ..................... is red.

2 / 6

................much is the shirt ?

3 / 6

look at the picture and put true or false:
2)He is drawing.

Question Image

4 / 6

look at the picture and put true or false:
1)There is a girl.

Question Image

5 / 6

1- Where …………………. spend your next holiday?

6 / 6

1- Where …………………. spend your next holiday?

نتيجتك هي

اظهر المزيد
إغلاق