(امتحان شهر مارس)EXAME PRIM ONE U 1-2

4

(امتحان شهر مارس)EXAME PRIM ONE U 1-2

(امتحان شهر مارس)EXAME PRIM ONE U 1-2

1 / 10

choisis la bonne reponse:
1-bonjour

2 / 10

choisis la bonne reponse:
1-sept

3 / 10

choisis la bonne reponse:
comment tu t'appelles?

4 / 10

mets vrai au faux:
comment tu t'appelles?(j'ai 6 ans)

5 / 10

mets vrai au faux:
comment tu t'appelles?(je m'appelle saga)

6 / 10

arrange:
1-i-x-s

7 / 10

arrange:
1-t-p-e-s

8 / 10

choisis la bonne reponse:
6

9 / 10

choisis la bonne reponse:
8

10 / 10

choisis la bonne reponse:
9

نتيجتك هي

اظهر المزيد
إغلاق