قياس مستوي للصف الثالث الاعدادئي

1

قياس مستوي للصف الثالث الاعدادئي

1 / 10

preparer un diner:choisis:je n'aime pas....limonade

2 / 10

choisis:jean mange...fromage

3 / 10

choisis:carole prend...jus d'orange

4 / 10

choisis:je deteste.....poisson

5 / 10

choisis:on mange.....haricots verts

6 / 10

choisis:nous buvons....eau

7 / 10

choisis:donnez-moi.....pain

8 / 10

choisis:je prends.....salade

9 / 10

choisis:lea boit....cafe

10 / 10

choisis:il faut manger....fruits

نتيجتك هي

اظهر المزيد
إغلاق