لغه فرنسيه ليلة امتحان الصف السادس الابتدائي

0

لغه فرنسيه ليلة امتحان الصف السادس الابتدائي

1 / 20

en ete il fait ......

2 / 20

en hiver il fait ......

3 / 20

en automne il fait ......

4 / 20

au printemps il fait ......

5 / 20

nous.....a la maison

6 / 20

vous.....a la maison

7 / 20

tu.......une fleur

8 / 20

sara......au caire

9 / 20

je.....mon ami

10 / 20

ils.....la porte

11 / 20

vous......du fromage

12 / 20

nous......les fruits

13 / 20

amr.....le francais

14 / 20

il......au football

15 / 20

ils ........la musique

16 / 20

tu......la musique

17 / 20

nous .......francais

18 / 20

je .......francais

19 / 20

ca-va......

20 / 20

vas-tu.......

نتيجتك هي

اظهر المزيد
إغلاق