لغه فرنسيه ليله امتحان الصف الاول الاعدادي

16

لغه فرنسيه ليله امتحان الصف الاول الاعدادي

1 / 20

heure est -il.......?

2 / 20

je.......une enveloppe

3 / 20

tu as un sac........

4 / 20

livres dans ton sac ?.......

5 / 20

ta maison......

6 / 20

nous habitons.....Alexandrie

7 / 20

je habite......caire

8 / 20

je ne mange.....les fruits

9 / 20

il n est .....pret

10 / 20

mon pere est......

11 / 20

ma soeur....

12 / 20

mon cousin est.....

13 / 20

yasmine est......

14 / 20

ahmed est.....

15 / 20

Noha est......

16 / 20

Rana et Omnia.......un velo

17 / 20

.............mahmoud

18 / 20

mahmoud est..........

19 / 20

mes amis......une grande maison

20 / 20

nous......des amis francais.

نتيجتك هي

اظهر المزيد
إغلاق