قياس مستويau restaurant

0

قياس مستويau restaurant

1 / 10

choisis:

Question Image

2 / 10

choisis:

Question Image

3 / 10

choisis:

Question Image

4 / 10

choisis:

Question Image

5 / 10

choisis:

Question Image

6 / 10

choisis:je vais a ....

7 / 10

choisis:je vais au club avec.......

8 / 10

choisis:je vais a........

9 / 10

choisis:je visite mon oncle ....ma mere

10 / 10

choisis:je vais ...l'ecole

نتيجتك هي

اظهر المزيد
إغلاق